چند نکته برای وسواسی ها

وسواس فکری

وسواس فکری

 

پرسش: من وسواس فكری و عملی دارم و می خواهم خوب شوم لطفا کمکم کنید.

پاسخ: برای درمان وسواس بهترین اقدام این است که افراد به طور همزمان تحت دارو درمانی و روان درمانی قرار گیرند البته من یک سری توصیه کلی به شما ارایه می دهم اما اگر علی رغم این تمرینات باز هم دیدید که مشکل دارید توصیه می کنم حتما نزد متخصص مراجعه کنید گاهی اوقات استفاده کوتاه مدت از دارو می تواند مشکلات را به کلی حل کند:

– ایجاد اشتغال و سرگرمی:

تطهیرهای مكرر و دوباره‏كاری‏ها بدان خاطر است كه بیمار وقت و فرصتی كافی برای انجام آن در خود احساس می‏كند و وقت و زمانی فراخ در اختیار دارد. بدین سبب ضروری است در حدود امكان سرگرمی او زیادتر گردد تا وقت اضافی نداشته باشد. اشتغالات یكی پس از دیگری او را وادار خواهد كرد كه نسبت ‏به برخی از امور بی‏اعتماد گردد، از جمله وسواس.

– تنگ كردن وقت:

گاهی تن دادن به تردیدها ناشی از این است كه بیمار خود را در فراخی وقت و فرصت ‏ببیند و برای درمان ضروری است كه در مواردی وقت را بر فرد وسواسی تنگ كرد. در چنین مواردی لازم است خود را وادار نمایید تا حدی كه وقت تنگ گردد و ناگزیر شود با سر هم كردن عمل و وظیفه كار و برنامه خود را اگرچه نادرست است‏ سریعا انجام دهید. تكرار و مداومت در چنین برنامه‏ای در مواردی می‏تواند بصورت جدی در درمان مؤثر باشد.

برای درمان وسواس بهترین اقدام این است که افراد به طور همزمان تحت دارو درمانی و روان درمانی قرار گیرند.

– زیر پا گذاردن موضوع وسواس:

در مواردی برای درمان بیمار چاره‏ای نداریم جز اینكه به او القا كنیم به قول معروف به سیم آخر بزند، حتی با پیراهنی كه آن را او نجس می‏داند و یا با دست و بدنی كه او تطهیر نكرده می ‏شمارد و به نماز بایستد و وظیفه‏اش را انجام دهد. به عبارت دیگر خود را وادار سازد تا همان كاری را كه از آن می‏ترسد انجام دهد. تنها در چنین صورت است كه در می‏یابد هیچ واقعه‏ای اتفاق نمی‏افتد.

منبع: تبیان